fbpx

Curs instructor fitness și personal trainer – Echivalare Level 4

Cursuri autorizate si acreditate

Curs instructor fitness și personal trainer – Echivalare Level 4

ABC Fitness
ABC Fitness
28 iunie 2024
Curs instructor fitness și personal trainer – Echivalare Level 4

Descriere Curs instructor fitness și personal trainer – Echivalare Level 4

Inițiator revizuire 2023: ABC FITNESS SRL
Specialist/Instituția de profil: verificator Bogdan VASILE
Avizat: ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU NUTRIȚIE, FITNESS, ȘI SĂNĂTATE
Aprobat: Autoritatea Națională pentru Calificări deciziei nr. 490 din data 14.09.2023

Instructorul de fitness calificat (absolvent al celor 4 module de initiere) îşi desfăşoară activitatea în diferite săli/spații special amenajate şi dotate cu echipamente specifice, unde lucreză, de regulă, ca angajat sau colaborator.

Instructorul de fitness calificat parcurge mai multe etape de dezvoltare profesională.

Pe baza nivelului de cunoștințe a participanților (certificări si experinta)  se pot organiza evaluări inițiale (probă teoretică si practică) care conduc la înjumătățirea numărului de ore de curs respectiv in loc de 1080 ore se vor efectua un număr de 540 ore pregătire teoretică și practică, conform art 7. Al (2)^1 Ordin 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților.

Inițial (Modulul I – „Cadrul normativ, comunicarea și relațiile în exercitarea profesiei”), se familiarizează cu legislația specifică și normele privind sănătate și securitatea în muncă. Totodată el urmărește aplicarea regulilor privind protecția mediului în sala de fitness și de menținerea igienei specifice educației fizice și sportului la locul de muncă.

Instructorul de fitness are un comportament etic și moral, respectând confidențialitatea datelor clienților și a altor persoane din organizație. Acesta comunică eficient și empatic cu clienții, precum și cu superiorii ierarhici, cu colegii sau colaboratorii organizației din care face parte. De asemenea, instructorul de fitness lucrează în echipă eficient, conform sarcinilor stabilite și chiar în situații neprevăzute.

Pentru Pregătirea de specialitate a instructorului de fitness”, respectiv Modulul al II-lea din standardul ocupațional, care este o etapă de formare profesională privind planificarea și organizarea  activității profesionale proprii și de menținerea formei fizice personale în contextul cunoașterii și utilizării echipamentelor/ aparaturii specifice, precum și de asigurarea funcționării și utilizării acestora în siguranță pentru efectuarea exercițiilor de fitness.

Totodată, instructorul de fitness cunoaște și gestionează activitățile legate de programările și abonamentele clienților sălii de fitness, monitorizează activitățile de fitness desfășurate de clienții cu abonamente/sesiuni în regim propriu.

In următoarea etapă de dezvoltare, respectiv Modulul al III-lea, Instruirea participanților la sesiunile de fitness, Instructorul de fitness dobândește competenţe referitoare la identificarea cerinţelor clienţilor, evaluarea condiției fizice și a experienței anterioare a clienților, în practicarea exercițiilor fizice și mai ales, identificarea eventualelor restricții legate de mișcare, în vederea stabilirii tipurilor de programe de prelucrare/ întreţinere corporală şi a tipurilor de exerciţii de fitness adecvate acestor cerinţe, precum şi la stabilirea necesarului de aparate şi accesorii în funcţie de tipurile de exerciţii de fitness ce urmează să fie efectuate de către clienţi. Instructorul de fitness este în măsură să efectueze evaluarea condiției fizice a participanților, să demonstreze exercițiile specifice și monitorizează execuția/execuțiile clienților care participă la sesiunile de instruire fitness.

Instruirea participanților în regim personalizat, modulul al IV-lea, Instructorul de fitness este capabil să stabilescă strategia de optimizare a condiției fizice, care vizează atât aspecte legate de fizic, cât și de stil de viață și comportamente benefice corpului și psihicului. Astfel, instructorul de fitness calificat este specialistul care deține toate competențe profesionale prevăzute în standardul ocupațional și are cunoștințe de un nivel avansat în domeniul fitness-ului, promovează practicarea fitness-ului ca parte a stilului de viață sănătos fizic și mental, parte a fenomenului social privind dezvoltarea ființei umane. (extras din Standardul Ocupational – Instructor de fitness Cod COR / Cod N.C :  342302 – RO/40/1012/507)

 

Autorizații Curs instructor fitness și personal trainer – Echivalare Level 4

Autoriziatie instructor de fitness calificare
 

Specimen diploma Curs instructor fitness și personal trainer – Echivalare Level 4

certificat instructor fitness level 4

Despre Curs

 • Lectures 56
 • Quizzes 0
 • Durata 540 ore
 • Nivel Invatamant Absolvent liceu
 • Limba Română / Engleză
 • Students 0
 • Assessments Self

Acte necesare si taxa Curs instructor fitness și personal trainer – Echivalare Level 4

Acte Necesare

 • Copie carte de identitate
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui
 • Diploma de studii – absolvent de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat (conform Legii Nr.1/2011)
 • Certificatul de absolvire curs specializare oricare dintre: instructor de fitness, instructor de aerobic-fitness, instructor sportiv, licenţa EFS
 • Adeverinţă medicală – clinic sănătos
 • Copie chitanţă rata I – 1500 lei (în contul deschis la Raiffeisen pe numele de ABC FITNESS SRL – IBAN: RO29 RZBR 0000 0600 1417 4190)

*Documentele se trimit scanate pe e-mail office@abcfitness.ro iar cursantul își asumă toată responsabilitatea pentru conformitatea și autenticitatea acestora.

Taxă curs

Taxă: 2900 RON

Taxa se poate achita în 3 rate:
Rata I – 1500 lei la înscriere, înainte de începerea cursului;
Rata II – 800 lei în luna a 2-a de curs
Rata III – 800 lei în luna a 3-a de curs

Taxa de curs include:

– taxă evaluare iniţială
– şcolarizare (14 săptămâni – aprox. 4 luni)
– manualul cursului şi anexele în format electronic
– caietul de practică şi fişele de prezenţă-practică (în format electronic)
– articole promoţionale din cadrul firmei sau oferite de parteneri
– taxă examen final (dacă examenul final este susținut cu grupa la care cursantul este înscris inițial).

Taxa nu include

Cursanții care desfăşoară programul de formare în alte orașe din ţară, nu la sediul central din București, vor trebui să achite contravaloarea abonamentului în cluburile în care se vor desfășura orele practice cu formatorii școlii noastre şi pentru a copleta caietul de practică – 4 luni.

 • Taxă eliberare certificat (se va achita cu minim 7 zile înainte de data examenului 150 lei ce se va achita în contul ASOCIAȚIA ROMÂNAĂ PENTRU NUTRIŢIE, FITNESS ŞI SĂNĂTATE – IBAN: RO07 RZBR 0000 0600 2086 7974
 • Taxă de evaluare/ reevaluare: 300 lei (se va achita cu minim 7 zile înainte de data examenului, în cazul în care cursantul nu a susţinut din diferite motive examenul cu grupa la care a fost înscris, în contul ASOCIAȚIA ROMÂNAĂ PENTRU NUTRIŢIE,  FITNESS ŞI SĂNĂTATE – IBAN: RO07 RZBR 0000 0600 2086 7974).
 • Taxă eliberare duplicat: 300 lei (pentru aflarea procesului de eliberare duplicat trimiteți un e-mail la office@abcfitness.ro)

Inscrieri la:

Tel. Fix: 031.107.84.74
Tel.: 0761.393.358 / 0761.393.357
E-mail: office@abcfitness.ro

Programă și orar Curs instructor fitness și personal trainer – Echivalare Level 4

Procesul de calificare pentru ocupația de instructor de fitness cuprinde un număr de 540 de ore de pregătire teoretică și practică ce vor fi efectuate pe parcursul a 14  săptămâni – 3,5 luni (pregătire teoretică online, pregătire practică cu formatorii, pregătire practică de grup și pregătire individual teoretică şi practică).

Pe baza nivelului de cunostinte a participantilor organizam evaluari initiale (proba teoretică si practică) pentru injumătătirea numarului de ore de curs respectiv in loc de 1080 ore se vor efectua un număr de 540 ore pregătire teoretică și practică, conform art 7. Al (2)^1 Ordin 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adultilor.

 • Noțiuni de sănătate și securitate în muncă

  • Sănătatea și securitatea în muncă în sala de fitness
  • Noţiuni de prim ajutor în caz de accident
  • Apărarea împotriva incendiilor în sala de fitness
 • Protecția mediului în sălile de fitness

  • Aplicarea prevederilor actelor normative privind protecția mediului în sala/locațiile fitness
 • Norme care reglementează activitatea instructorului de fitness

  • Normele generale și specifice care reglementează activitatea instructorului de fitness;
  • Respectarea confidențialității, a principiilor de etică și moralitate
 • Reguli igienico-sanitare specific domeniului

  • Reguli igienico-sanitare privind instructorul și vestimentația specifică activităților fizice
  • Reguli igienico-sanitare specifice spațiilor și aparatelor/echipamentelor fitness
 • Comunicare organizațională

  • Procesul de comunicare
  • Comunicarea organizațională
  • Formele și mijloacele de comunicare
  • Comunicarea la locul de muncă. Reguli de comunicare la locul de muncă
 • Lucrul în echipă

  • Echipele şi rolul lor în organizaţiile modern
 • Formarea și dezvoltarea profesională

  • Formarea și dezvoltarea profesională a instructorului de fitness
 • Planificarea activității profesionale propria

  • Planificarea activitatii profesionale
  • Tehnici de planificare a timpului
  • Managementul activităților propria
  • Instrumente de lucru specifice instructorului de fitness
 • Integrarea științei sportului și educației fizice în proiectarea programelor de fitness

  • Noțiuni de bază de anatomie și bimecanică
  • Tipuri de elemente şi acţiuni mortice
 • Oferirea de informații despre fitness clienților

  • Comportamentul clienţilor
  • Oferirea de informații
 • Servicii administrative efectuate de instructorul de fitness

  • Întâmpinarea clienților
  • Programarea clienților
 • Observarea activității clienților în sala de fitness

  • Observarea activității desfășurate de clienți în regim independent
 • Cunoașterea aparatelor și echipamentelor de fitness și a modului de întrebuințare

  • Aparatele și echipamentele de fitness și rolul lor
  • Exerciții specifice pentru aparatele și echipamentele de fitness din sală
  • Întreținerea curentă a echipamentelor de fitness
 • Oferirea de instrucțiuni eficiente și sigure în materie de fitness

  • Identificarea nevoilor/ așteptărilor clienților
  • Stabilirea obiectivelor clienților
  • Categorii de programe de pregătire fitness
 • Demostrarea exercițiilor în cadrul sesiunilor de fitness

  • Metode de instruire a clienților în sala de fitness
  • Demonstrarea exercițiilor de fitness în cadrul sesiunilor de grup sau individuale
 • Corectarea cliențiilor care desfășoară exerciții de fitness

  • Caracteristici de execuție a exercițiilor fizice
  • Corectarea exercițiilor fizice
 • Oferirea de feedback

  • Oferirea de feedback
 • Motivarea clienților care desfășoară activități fizice

  • Motivarea pentru efectuarea de actvități fizice
  • Motivarea clienților sălii de fitness
 • Promovarea activităților din cadrul sălilor de fitness

  • Instructorul de fitness – promotor al activităților fitness
 • Evaluarea condiției fizice a clienților

  • Noțiuni de bază privind evaluarea
  • Teste și metode de evaluarea condiției fizice
 • Informații privind condiția fizică a clienților

  • Obținerea de informații privind condiția fizică a clienților
 • Noțiuni teoretice specifice antrenamentului fizic

  • Sistemele corpului uman și Ergofiziologia
  • Aparatul locomotor
  • Kinesiologia specifică exercițiilor fitness
 • Integrarea principiilor de antrenament fizic

  • Etapele stabilirii strategiei de optimizare a condiției fizice
 • Crearea exercițiilor de fitness

  • Crearea exercițiilor de fitnes adecvate nevoilor clienților
  • Instruirea personalizată a clienților
 • Adaptarea exercițiilor de fitness

  • Adaptarea exercițiilor de fitness la posibilitățile clienților
 • Promovează un stil de viață sănătos în rândul clienților

  • Educație pentru sănătate în fitness
 • Derulează programe de fitness în spații neconvenționale

  • Programe fitness în spații neconvenționale
 • Programul de practică individuală

  • Programul de practică individuală
 • Dobândirea de cunoştinţe în următoarele unităţi de competenţă:

  • Cadrul normativ, comunicarea și relațiile în exercitarea profesiei
   1. Aplicarea prevederilor normelor de sănătate și securitate în muncă și a reglementărilor în domeniul situațiilor de urgență, specifice sălilor de fitness
   2. Aplicarea măsurilor privind reducerea impactului nefavorabil al activităților din sala de fitness asupra mediului
   3. Aplicarea prevederilor actelor normative specifice și a principiilor de etică și moralitate
   4. Menținerea igienei specifice educației fizice și sportului la locul de muncă
   5. Comunicarea la locul de muncă
   6. Lucrul în echipă la locul de muncă
  • Pregătirea de specialitate a Instructorului de fitness
   1. Dezvoltarea profesională
   2. Planificarea și organizarea activității profesionale propria
   3. Menținerea formei fizice personale
   4. Gestionarea activităților legate de programările și abonamentele clienților
   5. Monitorizarea activităților desfășurate de clienți în regim propriu, în sala de fitness
   6. Întreținerea curentă a aparatelor/echipamentelor de fitness
  • Instruirea participanților la sesiunile de fitness
   1. Consilierea clienților în vederea aplicării programelor de fitness specifice stabilite
   2. Stabilirea programelor de fitness cu clienții
   3. Evaluarea condiției fizice și a deprinderilor privind efectuarea exercițiilor de fitness
   4. Exemplificarea exercițiilor specifice echipamentelor și aparaturii din sala de fitness
   5. Instruirea clienților conform programelor de fitness stabilite
   6. Oferirea de feedback clienților
  • Instruirea participanților la sesiunile de fitness în regim personalizat
   1. Stabilirea strategiei de optimizare a condiției fizice pe termen lung, cu clienții aflați în regim de pregătire personalizat
   2. Instruirea clienților în regim personalizat
   3. Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul clienților
   4. Derularea programelor de fitness în spații neconvenționale
   5. Participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a organizației de profil
   6. Promovarea activităților desfășurate în sala de fitness

Formatori Curs instructor fitness și personal trainer – Echivalare Level 4

mihai-andrei
Formator Instructor Fitness
neagu-adrian
Formator Instructor Fitness
dan-dinescu
Formator Instructor Fitness
vasilescu iulian
Formator Instructor Fitness
florin-donisan
Formator Instructor Fitness
victor-benescu
Formator Instructor Fitness
raibuh sorin
Formator Instructor Fitness
claudiu streza
Formator Instructor Fitness
madalin-soare
Formator Instructor Fitness
sola cristian
Formator Instructor Fitness
andrei-florin-elvis
Formator Instructor Fitness
eli-si-cristian-cojoaca
Formator Instructor Fitness
liviu marius poiana
Formator Instructor Fitness
oana-hreapca
Formator Instructor Fitness
Fratutescu Angel Rodian
Formator Instructor Fitness

Examen final Curs instructor fitness și personal trainer – Echivalare Level 4

La examenul final vor lua parte doar cursanţii care au respectat termenii contractului de formare profesională, examen ce se va susţine în prezenţa comisiei de evaluare ( evaluatori din partea Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Municipiului București).

Atât examenul teoretic, cât şi cel practic se va susţine în aceeaşi zi, data examenului fiind adusă la cunoştinţa cursanţilor cu minim 7 zile înainte.

În baza unei procuri notariale, cursantul poate primi certificatul prin curier la adresa specificată în procură. Procura trebuie adusă în ziua examenului final sau trimisă pe email cel târziu în 2 săptămâni de la absolvire.

Diplomă acreditată de Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale, Ministerul Educației și Asociația Română pentru Nutriție, Fitness și Sănătate.

Diplomă recunoscută atât pe plan naţional cât şi în statele membre ale U.E (şi în alte state care au semnat Convenţia de la Haga).

Tot în baza unei procuri notariale și a unei taxe, un reprezentant al școlii noastre poate solicita avizarea certificatului în vederea apostilării (pentru absolvenții care doresc a profesa în afara țării) cu Apostila de la Haga, ce se obține de către cursant în urma primirii certificatului avizat, de la Prefectura oraşului de domiciliu.

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români, începând cu data de 16 martie 2001, România a aderat la Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga, la 05 octombrie 1961.

Diplomele se apostilează pentru ţările membre ale Conventiei de la Haga, pentru a fi acceptate şi recunoscute în :

A

 • Albania
 • Africa de Sud
 • Andorra
 • Antigua si Barbuda
 • Argentina
 • Armenia
 • Australia
 • Austria
 • Azerbaidjan

B

 • Bahamas
 • Barbados
 • Belgia
 • Belize
 • Belarus
 • Bosnia – Hertegovina
 • Botswana
 • Brunei
 • Bulgaria

C

 • China (Hong Kong)
 • China (Macao)
 • Columbia
 • Cook Islands
 • Croatia
 • Cipru
 • Cehia

D

 • Dominica

E

 • Ecuador
 • Estonia
 • Elvetia
 • El Salvador

F

 • Fiji
 • Finlanda
 • Franta

G

 • Germania
 • Grecia
 • Grenada

H

 • Honduras

I

 • India
 • Irlanda
 • Israel
 • Italia

J

 • Japonia

K

 • Kazahstan

L

 • Lituania
 • Letonia
 • Lesoto
 • Liberia
 • Liechtenstein
 • Luxemburg

M

 • F.R.I.Macedonia
 • Malawi
 • Malta
 • Mauritius
 • Marea Britanie si Irlanda de Nord
 • Marshal Island
 • Mexic
 • Monaco
 • Muntenegru

N

 • Namibia
 • Norvegia
 • Niue
 • Noua Zeelanda

O

 • Olanda

P

 • Panama
 • Polonia
 • Portugalia

R

 • Romania
 • Rusia

S

 • Saint Lucia
 • Saint Vincent
 • And the Grenadines
 • St. Kitts
 • And Nevis
 • Samoa
 • San Marino
 • Serbia
 • Seychelles
 • Slovacia
 • Slovenia
 • Spania
 • Surinam
 • Swaziland
 • Statele Unite
 • Ale
 • Americii
 • Suedia

T

 • Tonga
 • Triniadad si Tobago
 • Turcia

U

 • Ucraina
 • Ungaria

V

 • Venezuela
 

Cursurile urmatoare

Planificare cursuri 2024-2025
CURS 1: Examen inițial: 25 februarie 2024; Deschidere: 2 martie – 19 iulie 2024; Examen final 20 iulie 2024
CURS 2: Examen inițial: Vineri, 28 iunie 2024; Deschidere: 29 iunie – 21 octombrie 2024; Examen final 26 octombrie 2024

Solicita inscrierea la Curs instructor fitness și personal trainer – Echivalare Level 4


  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii!
  Magazin

  Facebook