fbpx

Curs instructor aerobic-fitness calificare – Echivalare Level 4

Cursuri autorizate si acreditate

Curs instructor aerobic-fitness calificare – Echivalare Level 4

ABC Fitness
ABC Fitness
18 octombrie
Curs instructor aerobic-fitness calificare – Echivalare Level 4

Descriere Curs instructor aerobic-fitness calificare – Echivalare Level 4

Decizia ANC nr.54/15.03.2024

Instructorul de aerobic-fitness își desfășoară activitatea în mod independent sau ca angajat al unor organizații sau al unor societăți comerciale, cum ar fi: școli și cluburi de aerobic, fitness, centre de agrement, centre educative pentru copii și adolescenți care desfășoară activități în domeniul activităților recreative de pregătire fizică, cu referire mai ales la programele de aerobic-fitness.

Instructorul de aerobic-fitness calificat cunoaște și aplică legislația specifică și normele privind sănătate și securitatea în muncă, cunoaște echipamentele/aparatura specifică, asigură funcționarea și utilizarea acestora în siguranță pentru efectuarea exercițiilor de aerobic, fitness. Instructorul de aerobic-fitness are un comportament etic și moral, respectând confidențialitatea datelor clienților. Totodată el urmărește aplicarea regulilor privind protecția mediului în sala de aerobic, fitness, se preocupă de recepția/planificarea clienților și comunică eficient și empatic cu aceștia.

Instructorul de aerobic-fitness este specialistul care se ocupă de optimizarea potențialului fiziologic și estetica corporală a participanților/clienților, precum și de dezvoltarea calităților motrice la un nivel superior celui inițial, fapt care reclamă integrarea principiilor antrenamentului de pregătire fizică și integrarea științei educației fizice și sportului în proiectarea programelor de aerobic-fitness.

Specificitatea sesiunilor de aerobic-fitness este dată de prezența acompaniamentului muzical și a coregrafiilor corespunzătoare obiectivelor stabilite. Suportul muzical este utilizat în scop didactic. Pentru aceasta instructorul de aerobic-fitness posedă cunoștințe de bază în domeniul muzical și cunoștințele și deprinderile necesare pentru crearea unor coregrafii specifice și adaptate precum și pentru conceperea unor programe originale cu nivel variabil de dificultate.

Instructorul de aerobic-fitness calificat are capacitatea de a susține diferite clase de aerobic-fitness utilizând echipamente și aparatură specifice, precum și capacitatea de a stabili strategii de optimizare a condiției fizice pe termen lung, cu clienții aflați în regim de pregătire individualizat. El este specialistul care deține toate competențe profesionale prevăzute în standardul ocupațional și are cunoștințe de un nivel avansat în domeniul antrenamentului fizic, promovează practicarea activităților de aerobic, fitness ca parte a stilului de viață sănătos fizic și mental, parte a fenomenului social privind dezvoltarea ființei umane.

(extras din Standardul Ocupational – Instructor de aerobic-fitness Cod COR 342304 / Cod N.C: RO/04/1014/669)

 
 

Specimen diploma Curs instructor aerobic-fitness calificare – Echivalare Level 4

certificat instructor fitness level 4

Despre Curs

 • Lectures 30
 • Quizzes 0
 • Durata 540 ore
 • Nivel Invatamant Absolvent liceu
 • Limba Română / Engleză
 • Students 0
 • Assessments Da

Acte necesare si taxa Curs instructor aerobic-fitness calificare – Echivalare Level 4

Acte Necesare

 • Copie carte de identitate
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui
 • Copie diplomă de studii absolvent de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat (conform Legii Nr.1/2011)
 • Certificatul de absolvire curs specializare oricare dintre: instructor de fitness, instructor de aerobic-fitness, instructor sportiv, licenţa EFS
 • Adeverinţă medicală – apt efort fizic/ clinic sănătos
 • Copie chitanţă – 900 lei (în contul deschis la Raiffeisen pe numele de ABC FITNESS SRL – IBAN: RO29 RZBR 0000 0600 1417 4190)

*Documentele se trimit scanate pe e-mail office@abcfitness.ro iar cursantul își asumă toată responsabilitatea pentru conformitatea și autenticitatea acestora.

Taxă curs

Factură fiscală în valoare de 900 lei emisă la înscriere.

Taxă: 900 RON

*După achitare, documentele de plată se trimit scanate pe e-mail office@abcfitness.ro iar cursantul înţelege şi acceptă faptul că neachitarea ratelor în termen duce la imposibilitatea continuării cursului şi intrarea în examenul final.

Taxa de curs include:

 • Taxă evaluare iniţială
 • Şcolarizare (14 săptămâni- aprox.4 luni)
 • Manualul cursului şi anexele (în format electronic)
 • Caietul de practică şi fişele de prezenţă-practică (în format electronic)
 • Articole promoţionale din cadrul firmei sau oferite de parteneri (oferite la examenul final)
 • 5 cd-uri profesionale de muzica
 • Taxă examen final (dacă examenul final este susținut cu grupa la care cursantul este înscris inițial).

 

Taxa nu include:

 • Taxă eliberare certificat (se va achita cu minim 7 zile înainte de data examenului 150 lei ce se va achita în contul ASOCIAȚIA ROMÂNAĂ PENTRU NUTRIŢIE, FITNESS ŞI SĂNĂTATE – IBAN: RO07 RZBR 0000 0600 2086 7974
 • Taxă de evaluare/ reevaluare: 300 lei (se va achita cu minim 7 zile înainte de data examenului, în cazul în care cursantul nu a susţinut din diferite motive examenul cu grupa la care a fost înscris, în contul ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU NUTRIŢIE, FITNESS ŞI SĂNĂTATE – IBAN: RO07 RZBR 0000 0600 2086 7974).
 • Taxă eliberare duplicat: 300 lei (pentru aflarea procesului de eliberare duplicat trimiteți un e-mail la office@abcfitness.ro)
 • Cursanții care desfăşoară programul de formare în alte orașe din ţară, nu la sediul central din București, vor trebui să achite contravaloarea abonamentului în cluburile în care se vor desfășura orele practice cu formatorii școlii noastre.

Inscrieri la:

Tel. Fix: 031.107.84.74
Tel.: 0761.393.358 / 0761.393.357
E-mail: office@abcfitness.ro

Programă și orar Curs instructor aerobic-fitness calificare – Echivalare Level 4

Procesul de calificare pentru ocupația de instructor aerobic-fitness cuprinde un număr de 1080 de ore de pregătire teoretică și practică ce vor fi efectuate pe parcursul a 27 de săptămâni – 7 luni (pregătire teoretică online, pregătire practică cu formatorii, pregătire practică de grup și pregătire individual teoretică şi practică).

Pe baza nivelului de cunostinte a participantilor organizam evaluari initiale (proba teoretică si practică) pentru injumătătirea numarului de ore de curs respectiv in loc de 1080 ore se vor efectua un număr de 540 ore pregătire teoretică și practică, conform art 7. Al (2)^1 Ordin 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adultilor.

 • Planificarea și organizarea activităților

  • Planifică și organizează activități
  • Utilizează instrumente digitale pentru colaborare, creare de conținuturi și soluționare de probleme
 • Protejarea mediului și comunicarea profesională

  • Reduce impactul nefavorabil al activităților profesionale asupra mediului
  • Comunică cu colegii și clienții
 • Dezvoltarea personală și profesională

  • Invăță pe tot parcursul vieții
  • Își asumă responsabilități
 • Cadrul normativ și etic al profesiei

  • Aplică prevederile normelor de sănătate și securitate în muncă și a reglementărilor din domeniul situațiilor de urgență
  • Aplică prevederile actelor normative specifice și principiile de etică și moralitate
  • Lucrează în echipă la locul de muncă
 • Pregătirea tehnică de specialitate

  • Utilizează aparatele/ echipamentele specializate
  • Păstrează ordinea și curățenia la locul de muncă
 • Servicii administrative prestate pentru clienți

  • Prestează servicii administrative pentru clienți
 • Asistența de specialitate acordată clienților

  • Oferă asistență de specialitate clienților
 • Motivarea clienților

  • Motivează clienții pentru efectuarea exercițiilor
 • Promovarea activităților

  • Promovează activitățile specifice locului de muncă
 • Integrarea principiilor antrenamentului fizic

  • Integrează principiile antrenamentului fizic
 • Corectarea executiilor

  • Corectează clienții care desfășoară exerciții
  • Oferă feedback constructiv clienților
 • Evaluarea conditiilor fizice a clientilor in regim personalizat

  • Identifică obiectivele de fitness ale clienților
  • Obține informații privind condiția fizică a clienților
 • Promovarea unui stil de viata sanatos

  • Promovează un stil de viață sănătos în rândul clienților
 • Instruirea clientilor in regim personalizat

  • Creează exerciții de aerobic, fitness
  • Adaptează exerciții de aerobic, fitness
 • Derularea de programe de aerobic, fitness in spatii neconventionale

  • Derulează programe de aerobic, fitness în spații neconvenționale
 • Integrarea stiintei sportului si educatiei fizice in proiectarea programelor

  • Integrează știința sportului și educației fizice în proiectarea programelor de aerobic-fitness
  • Oferă informații despre fitness și aerobic-fitness
 • Instruirea participantilor la sesiunile de aerobic-fitness

  • Identifică tipuri de exerciții specific sesiunilor de aerobic-fitness
  • Stabilește piesele muzicale pentru sesiunile de aerobic-fitness
  • Creează coregrafii specific sesiunilor de aerobic-fitness
 • Consiliere de specialitate in materie de aerobic-fitness

  • Oferă instrucțiuni eficiente și sigure în materie de aerobic-fitness

Formatori Curs instructor aerobic-fitness calificare – Echivalare Level 4

vasilescu iulian
Formator Aerobic-Fitness
emilian moncea-2
Formator Aerobic-Fitness
Marta Silvia
Formator Aerobic-Fitness
Mirela Paun – Formator Aerobic-Fitness 3
Formator Aerobic-Fitness
melinda-streza
Formator Aerobic-Fitness
sola cristian
Formator Aerobic-Fitness
IMG-3550
Formator Aerobic-Fitness
dana costea
Formator Aerobic-Fitness

Examen final Curs instructor aerobic-fitness calificare – Echivalare Level 4

La examenul final vor lua parte doar cursanţii care au respectat termenii contractului de formare profesională, examen ce se va susţine în prezenţa comisiei de evaluare ( evaluatori din partea Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Municipiului București).

Atât examenul teoretic, cât şi cel practic se va susţine în aceeaşi zi.

Data examenului va fi adusă la cunoştinţa cursanţilor cu minim 7 zile înainte.

În baza unei procuri notariale, cursantul poate primi certificatul prin curier la adresa specificată în procură. Procura trebuie adusă în ziua examenului final sau trimisă pe email cel târziu în 2 săptămâni de la absolvire.

Diplomă acreditată de Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educației. Diplomă recunoscută atât pe plan naţional cât şi în statele membre ale U.E (şi în alte state care au semnat Convenţia de la Haga).

Tot în baza unei procuri notariale și a unei taxe, un reprezentant al școlii noastre poate solicita avizarea certificatului în vederea apostilării (pentru absolvenții care doresc a profesa în afara țării) cu Apostila de la Haga, ce se obține de către cursant în urma primirii certificatului avizat, de la Prefectura oraşului de domiciliu.

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români, începând cu data de 16 martie 2001, România a aderat la Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga, la 05 octombrie 1961.

Diplomele se apostilează pentru ţările membre ale Conventiei de la Haga, pentru a fi acceptate şi recunoscute în :

A

 • Albania
 • Africa de Sud
 • Andorra
 • Antigua si Barbuda
 • Argentina
 • Armenia
 • Australia
 • Austria
 • Azerbaidjan

B

 • Bahamas
 • Barbados
 • Belgia
 • Belize
 • Belarus
 • Bosnia – Hertegovina
 • Botswana
 • Brunei
 • Bulgaria

C

 • China (Hong Kong)
 • China (Macao)
 • Columbia
 • Cook Islands
 • Croatia
 • Cipru
 • Cehia

D

 • Dominica

E

 • Ecuador
 • Estonia
 • Elvetia
 • El Salvador

F

 • Fiji
 • Finlanda
 • Franta

G

 • Germania
 • Grecia
 • Grenada

H

 • Honduras

I

 • India
 • Irlanda
 • Israel
 • Italia

J

 • Japonia

K

 • Kazahstan

L

 • Lituania
 • Letonia
 • Lesoto
 • Liberia
 • Liechtenstein
 • Luxemburg

M

 • F.R.I.Macedonia
 • Malawi
 • Malta
 • Mauritius
 • Marea Britanie si Irlanda de Nord
 • Marshal Island
 • Mexic
 • Monaco
 • Muntenegru

N

 • Namibia
 • Norvegia
 • Niue
 • Noua Zeelanda

O

 • Olanda

P

 • Panama
 • Polonia
 • Portugalia

R

 • Romania
 • Rusia

S

 • Saint Lucia
 • Saint Vincent
 • And the Grenadines
 • St. Kitts
 • And Nevis
 • Samoa
 • San Marino
 • Serbia
 • Seychelles
 • Slovacia
 • Slovenia
 • Spania
 • Surinam
 • Swaziland
 • Statele Unite
 • Ale
 • Americii
 • Suedia

T

 • Tonga
 • Triniadad si Tobago
 • Turcia

U

 • Ucraina
 • Ungaria

V

 • Venezuela
 

Cursurile urmatoare

CURS 1: Examen inițial: 18 octombrie – Deschidere: 19 octombrie – 02 februarie – Examen februarie 2025

Solicita inscrierea la Curs instructor aerobic-fitness calificare – Echivalare Level 4


  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii!
  Magazin

  Facebook