fbpx

Curs instructor de dans

Cursuri autorizate si acreditate

Curs instructor de dans

ABC Fitness
ABC Fitness
în curând
Curs instructor de dans

Descriere Curs instructor de dans

Descrierea ocupaţiei: Instructorul de dans îşi desfăşoară activitatea în mod independent sau ca angajat al unor diverse instituţii cu caracter public sau privat, din domeniul activităţilor instructive, recreative şi de divertisment: şcoli şi cluburi de dans, şcoli populare de artă, aşezăminte culturale diverse, centre de agrement, centre educative pentru copii şi adolescenţi etc.

Activitatea desfăşurată de către instructorul de dans poate fi destinată unor largi categorii de beneficiari: copii, tineri, adulţi, persoane de vârsta a treia, persoane cu preferinţe pentru un anumit gen muzical, persoane cu diverse dizabilităţi etc. în vederea satisfacerii cerinţelor acestora privind recreerea, socializarea şi petrecerea în mod plăcut a timpului liber.

Pe de altă parte, activitatea poate urmări şi formarea deprinderilor şi atitudinilor pentru dans în situaţia persoanelor interesate să-şi dezvolte performanţele proprii, să cultive dansul ca pe o profesie sau parte a unei profesii şi să participe în mod individual sau în calitate de componenţi ai unor trupe, în cadrul unor evenimente diverse: spectacole, emisiuni de televiziune, filme, videoclipuri, concursuri etc.

În situaţia în care activitatea vizează exclusiv aspectul recreativ, instructorul de dans pregăteşte procesul de instruire prin stabilirea clară a obiectivelor operaţionale pentru fiecare şedinţă de lucru, proiectarea conţinutului fiecărei activităţi de instruire, alcătuirea grupelor de cursanţi pe criterii funcţionale, stabilirea şi asigurarea resurselor necesare şi elaborarea instrumentelor de lucru (exerciţii, suport muzical, materiale auxiliare necesare procesului de instruire).

El derulează activităţile propriu-zise de instruire, aplicând metode variate de lucru, în manieră adaptată particularităţilor individuale ale participanţilor şi urmăreşte evoluţia persoanelor instruite de-a lungul întregului program de formare, pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor propuse şi îndrumarea celor interesaţi spre continuarea activităţii în funcţie de intenţiile exprimate şi necesităţi.

În situaţia în care activitatea de instruire este derulată cu persoane interesate să-şi dezvolte capacităţile de dans pentru apariţii individuale sau de grup în cadrul unor spectacole, evenimente artistice diverse sau competiţii, vizând dezvoltarea aptitudinilor de scenă, instructorul de dans, este pus în situaţia să realizeze şi o selecţionare prealabilă a dansatorilor în funcţie de caracteristicile acestora, scopul urmărit şi cerinţele evenimentului pentru care urmează să se desfăşoare pregătirea

Orașe în care desfășurăm cursul:

   

  Despre Curs

  • Lectures 10
  • Quizzes 0
  • Durata 120 ore
  • Nivel Invatamant 12 Clase
  • Limba Romana
  • Students 0
  • Assessments Da

  Acte necesare si taxa Curs instructor de dans

  Acte Necesare

  • Copie simplă BI/CI
  • Copie simplă certificat de naştere
  • Copie simplă certificat de căsătorie – dacă este cazul
  • Copie diplomă de liceu față-verso (cel puțin certificat de absolvire liceu + foaie matricolă — toate paginile)
  • Adeverinţă medicală – apt efort fizic
  • chitanta rata 1

  Plata se face catre:

  ACT PROFESSIONAL ACADEMY SRL

  CUI: 46551040 J40/14558/2022

  Cont: RO79 BTRLRONCRT06 5967 3701

  Taxă curs: 2700 lei

  Rata I: 1500 lei la înscriere, înainte de începerea cursului;

  Rata II: 1200 lei   la 2 săptămâni de la începerea cursului.

   

  Taxa de curs include:

  – şcolarizare
  – articole promoţionale din cadrul firmei sau oferite de parteneri
  – taxă examen final.
  – taxă eliberare certificat

  La cerere și contra cost se poate obține avizarea în vederea apostilării cu Apostila de la Haga – avizarea se poate obține de către un reprezentant al școlii ABC FITNESS în urma unei procuri notariale

  Taxă de evaluare/ reevaluare: 300 lei (se va achită cu minim 7 zile înainte de examen, în cazul în care nu s-a susţinut din diferite motive examenul la data stabilită în contractul de formare profesională).

  Inscrieri la:

  Tel. Fix: 031.107.84.74
  Tel.: 0761.393.358 / 0761.393.357
  E-mail: office@abcfitness.ro

  Programă și orar Curs instructor de dans

  Procesul de specializare pentru meseria de Instructor de dans cuprinde un număr de 120 de ore de pregătire ce vor fi efectuate pe parcursul a 5 săptămâni de curs (pregătire de grup și pregătire individuală).
   • Selecţionarea dansatorilor (Stabilirea criteriile de selecţie, verificarea aptitudinile pentru dans ale participanţilor la selecţie, adoptarea deciziei de selecţionare)
   • Pregătirea instruirii (definirea obiectivelor operaţionale ale şedinţelor de instruire, stabilirea conţinutului activităţilor de instruire, constituirea grupele de lucru, asigurarea resursele necesare, pregătirea instrumentelor de lucru )
   • Instruirea dansatorilor (derularea programului de încălzire a dansatorilor, executarea demonstraţiilor de dans, facilitarea procesului de învăţare a dansului). Procesul de instruire are în vedere aspectele legate de anatomia și fiziologia mișcării, aspecte ale psihomotricității, analizatorii, kinesiologie, biomecanică ș.a. la care se adaugă factorii pregătirii (pregătirea tehnică, pregătirea artistică, pregătirea psihologică, pregătirea teoretică, pregătirea fizică)
   • Monitorizarea dansatorilor (urmărirea evoluţiei şi progreselor înregistrate de în procesul de instruire şi îndrumarea acestora, în funcţie de performanţele individuale şi intenţiile exprimate)
   • Evaluarea dansatorilor (elaborarea si aplicarea instrumentelor de evaluare, înregistrarea rezultatelor în urma evaluării). Evaluarea se aplică în timpul sesiunilor de pregătire, la finalul unor etape, testul suprem fiind competiția, spectacolul, când juriu/arbitrii apreciază evoluția dansatorilor din acel moment.
   • Crearea coregrafiilor simple (stabilirea temei coregrafice, stabilirea aspectelor tehnice ale coregrafiei, realizarea scenariul coregrafic). Crearea produsului artistic la un nivel corespunzător unor standarde ale școlii, ale unei competiții, ale unei organizații presupune pregătirea actului artistic propriu-zis. Aceasta vizează pregătirea materialului tehnic în contextul acompaniamentului muzical umărind o structură coregrafică și o exprimarea emoțional-artistică.
   • Managementul activității de instructor de dans
   • Asigurarea igienei personale şi a stării de sănătate – noțiuni de bază legate de asigurarea stării de sănătate, igiena echipamentelor și a resurselor, condiții privind optimizarea stării de sănătate în cadrul activităților corporale.
   • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă – noțiuni de bază și noțiuni din „meniul” antreprenorului!
   • Organizarea activităţii – managementul carierei și aceesul la forme de pregătire și perfecționare în domeniul specializării, organizațiile, federațiile, ligile, forurile tutelare naționale și internaționale care asigură profesionalizarea, canalele media.

  Formatori Curs instructor de dans

  Examen final Curs instructor de dans

  La examenul final vor lua parte doar cursanţii care au respectat termenii contractului de formare profesională, examen ce se va susţine în prezenţa comisiei de evaluare din partea Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Municipiului București.

  Cursurile urmatoare

  Perioada desfăşurării 10 iunie – 7 iulie 2023
  Etapa I: 10 iunie – 18 iunie 2023
  Etapa a II-a: 01 iulie – 7 iulie 2023

  Data limită înscriere la curs: 25 mai 2023
  Examen de absolvire: 8 iulie 2023

  Inscriere Curs instructor de dans

  Inscrierile se fac fie la sediul nostru din strada Frații Buzești 68, Sector 5, București; fie telefonic la 0761 393 357 / 0761 393 358; fie prin e-mail la office@abcfitness.ro
  Magazin

  Facebook